Sídlo duše - Gary Zukav

Sídlo duše - Gary Zukav

Žijeme v době, ve které si řada z nás neví rady nejen s okolním světem, ale především sama se sebou. Kniha Garyho Zukava je jednou z nemnoha, které stojí za to číst znovu a znovu. Nadchne a zároveň provokuje promyšleným spojením zdánlivě nesouvisejících témat a inspiruje hlubokým zaujetím a ryzí upřímností, kterou lze vycítit mezi řádky. To, čemu říká Gary Zukav - podobně jako celá řada myslitelů a duchovních učitelů - duše a zároveň způsob, jakým se nám sděluje, je právě to, co současné civilizaci chybí. Uvědomuje si to ovšem jen málo lidí, i přesto, že existence duchovnosti a dokonce její prospěšnost optimálnímu vývoji člověka byla jednoznačně prokázána. Dovolte si prožít to, co cítíte. Dovolte si v každém okamžiku zvolit to nejpozitivnější chování. S tím, jak se budete vědomě zbavovat negativní energie a tvarovat své úmysly podle toho, co vám říká srdce, s tím, jak budete vzdorovat svému strachu a volit léčbu, začnete spojovat svou osobnost se svou duší a přiblížíte se okamžiku, kdy se stanete bytostí Světla, celistvou, silnou, naplněnou vnitřní jistotou. Pokora, odpuštění, čistota a láska, všechny dary ducha, zakoření a vykvetou a vy se přiblížíte k největšímu daru - jaký vám Vesmír může dát - k lidským bytostem s otevřeným srdcem. Namísto duše v těle se staňte tělem v duši. Vztáhněte ruku ke své duši, protože v dnešní době stále naléhavěji platí Zukavova slova, že není Cesta k Duši, ale že Duše je Cesta.

 

Co je pravda?

Pravda je to, co vám neuškodí a dá vám sílu. Proto existují různé stupně pravdy, ale obecně vzato je pravda tím, co nemůže způsobit utrpení. Pravda nemůže ublížit.

(str. 76)

 

Myslím si, že anotace vystihuje přesně to, co v této knize najdete. Je to kniha vesměs o inkarnaci tzn. Duše přicházející opakovaně do tohoto fyzického světa, převtělená postupně v podobě různých lidí. Zde zažívá další a další negativní či pozitivní zážitky, které ovlivňují její růst. Nejvíce duši zatěžují právě negativní zážitky a ty ji pak v dalším růstu hodně ovlivňují. Autor se zmiňuje v knize o zákonu příčin a následků. Poukazuje na to, jak tělo a duše spolu souvisí a jak duše souvisí s činy, které děláme, ať už jsou špatné, anebo dobré. Vysvětluje nám, jaké si z těchto činů neseme následky do dalších životů, jaký je rozdíl mezi pětismyslovou osobností a mnohasmyslovou. Jak tyto dva typy osobností chápou podstatu bytí a jak lze využít vnitřní sílu. A zároveň jak důležité je naslouchat své intuici, která se nás pokouší vést tou správnou cestou. 

 

Úryvek z knihy:

Duše není hmotná, a přesto je silovým polem vašeho bytí. Ani vaše vyšší Já není hmotné, a přesto je živoucím základem plně rozvinutého člověka, plně probuzené osobnosti. Intuitivní zážitek nelze vysvětlit pomocí pěti smyslů, protože je to hlas přicházející s nehmotného světa. Není proto možné porozumět duši nebo vyššímu Já či intuici, aniž bychom uznali existenci nehmotné zkušenosti.

(str. 78)

 

Mé shrnutí:

Musím říci, že jsem se na knihu tohoto typu moc těšila. Mám ráda knihy, kde se píše o minulých životech a reinkarnaci. Přijdou mi záhadné a takové tajuplné. Je to úplně jiné čtivo a člověk se dozví něco nového a zajímavého. S chutí jsem tedy začala číst a moje nadšení, postupem času začalo vyprchávat. Ač jsem chtěla dané večery přečíst z této knihy co nejvíce, tak mi to vůbec, ale vůbec nešlo. Knihu jsem měla tedy rozečtenou strašně dlouho. Myslela jsem si, že bude více záživnější a více taková vzdušná. Musím konstatovat, že pro mne byla filozoficky těžká, únavná a hlavně se při čtení muselo hodně přemýšlet. Ale i přesto všechno v ní byla schovaná i ta zajímavost. 

Když to tedy shrnu, tak bych knihu doporučila lidem, kteří mají rádi filozofické knihy s tímto námětem. Pokud by si chtěl troufnout tuto knihu i ty ''obyčejný čtenáři'', tak já říkám směle do toho.

 

Název:  Sídlo duše

Autor:  Gary Zukav

Nakladatelství:  Eminent

Rok vydání:  2006

Počet stran:  207

Hodnocení:  3/5

Za poskytnutí recenzního výtisku děkuji nakladatelství , knihu si můžete koupit zde.

Zdroj obrázků www.google.com

Tvůj názor :-)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek